Voiko tasa-arvoa muotoilla?

Olen työskennellyt erilaisissa työkulttuureissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Naisena on ollut helppo hyvin nopeasti aistia miten tasa-arvoinen kukin kulttuuri on ollut ja miten tasa-arvoisesti eri yksilöt minuun ovat suhtautuneet.

Minulla ei ole työelämästä #metoo-kampanjaan kelpaavia kauhukokemuksia, mutta olen silti kohdannut tytöttelyä, suljettuja ovia, vähätteleviä katseita ja lokerointia. Olen katsonut vierestä miten naiskollegat muotin alla tyytyvät tai muuttavat käytöstään pärjätäkseen. Ehkä olen itsekin tehnyt niin.

Yhtä lailla minut on työelämässä kohdattu tasavertaisena, olen saanut arvokasta tukea perheen ja työn yhdistämiseen, minua on kannustettu uralla etenemiseen ja välillä minulle on myös horjumattomalla tuella raivattu latua.

Nämä ovat minun subjektiivisia kokemuksiani ja minulle ne ovat tosia. Aika moni entinen kollega voisi tyrmätä väitteeni väärinä ja vannoa tasa-arvoisen kulttuurin nimiin. Ihan siksi, että heidän omat kokemuksensa eivät kohtaa minun kokemuksieni kanssa. Tässä piileekin tasa-arvokeskustelun ongelma.

Voidaksemme vaikuttaa tasa-arvoon työelämässä, meidän on ensin hyväksyttävä, että yksilöllisillä kokemuksilla on merkitystä. Että ei ole olemassa yhtä totuutta. Että nämä tarinat eivät ole hysteeristen feministien kiihkoilua, vaan yleensä ihan tavallisten ihmisten arkisia kokemuksia. Niillä kokemuksilla on merkitystä siihen, miten hyvin ihminen jaksaa työssään ja pääseekö hän kukoistamaan.

Jos kiinnostumme ihmisten kokemuksista, meillä on käsissämme kaikki eväät tasa-arvon kehittämiseen. Kokemusten avulla, niitä ymmärtämällä, pääsemme käsiksi yritysten kirjoitettuihin ja kirjoittamattomiin toimintatapoihin sekä henkilöstön tarpeisiin ja toiveisiin. Näemme mitkä asiat tukevat ja mitkä rikkovat tasa-arvoista kulttuuria, ja sitä kautta voimme kehittää toimivia käytäntöjä.

Future proof -podcastsarjan viidennessä jaksossa puhutaan siitä, kuinka naiset ovat aliedustettuina teknologian kehittämisessä. Jaksossa pohditaan mm. tasa-arvokysymyksiä ja sitä, miten paljon piilevät rakenteet ja asenteet estävät naisia hakeutumasta teknologia-alalle. Kuuntele jakso puhelimesi podcast-sovelluksessa tai alla olevan linkin kautta Soundcloudissa.

Tekoäly antaa supersankarin voimat

Kuka kehittää tulevaisuuden teknologiat?