Mitä on uramuotoilu?

Mitä on uramuotoilu? 
Uramuotoilu auttaa tunnistamaan omia toiveita ja tarpeita työlle, ideoimaan erilaisia ratkaisuja, joiden avulla omia tavoitteita voi saavuttaa, ja auttaa kulkemaan niitä kohti pienten kokeilujen keinoin. Uramuotoilu pohjautuu muotoiluprosessiin (design thinking). Se on käyttäjälähtöistä, eli se lähtee ihmisen omista tarpeista, arvoista ja elämäntilanteesta. Emme puhu urasuunnittelusta, koska olennaista uramuotoilussa on paitsi suunnittelu, myös tekeminen.

Yleiskuvaa 1.JPG

Kenelle uramuotoilu sopii?
Uramuotoilu sopii kenelle tahansa, joka on halukas kehittämään itse omaa uraansa. Se vaatii aktiivista tekemistä ja kokeiluja, joten se ei sovi tilanteeseen, jossa ihminen on kriisissä tai muuten voimaton. Workshop-muotoisten kurssiemme osallistujat ovat olleet kaiken ikäisiä, mutta usein akateemisesti koulutettuja tai asiantuntijatehtävissä työskenteleviä ihmisiä.

Sopiiko uramuotoilu yrittäjälle?
Ehdottomasti! Yrittämiseen liittyy usein pirullisia ongelmia, eli ongelmia, joihin saattaa olla monta mahdollista ratkaisua. Näiden kysymysten pohtimiseen uramuotoiluprosessi on mitä tehokkain työkalu.

Millaisiin tilanteisiin uramuotoilusta on apua?
Uramuotoilu sopii tilanteisiin, joissa oma ajattelu ei enää etene. Jos tuntuu, että mahdollisuuksia ei ole tai että niitä on liikaa, eikä osaa valita itselle sopivinta. Se sopii yrittämisestä haaveilevalle, työttömälle ja uramuutosta pohtivalle. Se sopii kenelle tahansa, joka haluaa pysähtyä miettimään, miten omaa uraa ja elämää haluaa elää ja mihin suuntaan niitä haluaa kehittää.

Millaisia ovat kurssilla ideoitavat kokeilut?
Kokeilujen tarkoituksena on antaa vastauksia osallistujan tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin ja konkretisoida sitä, miltä ideoitu urapolku käytännössä näyttäisi ja tuntuisi. Kokeilut voivat olla vaikkapa haastatteluja, verkkokurssi, viikon kestävä joogakokeilu, palvelun testausta tai työharjoittelu. Kokeilujen ideoimiseen saat paljon apua ryhmältä!

Mikä on parasta kurssilla?
Meidän mielestämme parasta on se, kun ihmiset saavat oivalluksia ja ideoita oman uransa edistämiseen. Paras palaute on se, kun ihminen lähtee kurssilta innostuneena ja helpottuneena ja alkaa tekemään kokeiluja, joiden avulla oppii itse lisää itsestään ja tavoitteistaan. Kurssin osallistujat ovat kehuneet radikaalia yhteistyötä (pelottavasta nimestään huolimatta), kurssikavereita, ajatusten kirkastumista ja kertoneet saaneensa vastauksia kysymyksiin, joita olivat tulleet kurssille ratkomaan.

Viikonloppukurssi vai verkkokurssi?
Uramuotoilukurssi on saatavilla verkkokurssina ja workshop-muotoisena. Molemmissa on omat hyvät puolensa. Verkkokurssin vahvuus on siinä, että sen voi tehdä omaan tahtiin. Live-uramuotoilukurssilla puolestaan osallistujat ovat saaneet paljon apua ryhmältä ja kokeneet, että viikonlopun varaaminen omille ajatuksille on tehnyt hyvää, vaikka ajan nipistäminen perheeltä ja harrastuksilta joskus onkin vaikeaa. Verkkokurssi on luonnollisesti viikonloppukurssia edullisempi vaihtoehto. Suosittelemme etsimään kaverin, jonka kanssa voit suorittaa verkkokurssin yhdessä!

Onko uramuotoilusta jotain hyötyä?
Kyllä! Olemme tutkineet asiaa ja osallistujat ovat raportoineet, että heidän uratavoitteensa ovat kirkastuneet selvästi, he tietävät miten tavoitteisiin pääsee ja he ovat luottavaisempia omiin kykyihinsä. Parannus on ollut merkittävä, joten uskallamme luvata, että ura-ajatukset kirkastuvat kurssilla - ja vielä pitkään sen jälkeenkin. 
 

Ideate.JPG

Olemme mukana muotoilemassa luottamusta!

Työpäivämuotoilun pilottiprojekti - mitä siitä opimme?