Design thinking ja HR ne yhteen soppii

Muotoiluajattelu, design thinking tai palvelumuotoilu, käytti näistä sanoista mitä tahansa, taustalla on pyrkimys innovoida ja kehittää muotoilun menetelmin. Muotoilun menetelmät soveltuvat erityisesti monimutkaisten, ihmiskeskeisten ongelmien ratkaisemiseen - sellaisten ongelmien, joihin ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua.

Jokainen henkilöstötehtävissä työskennellyt tietää, että suurin osa tähän työhön liittyvistä tilanteista tai ongelmista on monimutkaisia, ihmiskeskeisiä ongelmia. Mitäpä muutakaan. Ratkotaan sitten tiimin työtapoihin liittyviä haasteita, kehitetään henkilöstökokemusta, tuetaan osaamisen kehittämistä tai urakehitystä tai parannetaan rekrytointiprosessia, käsillä on aina kompleksinen tilanne, jonka ratkaisemiseen tarvitaan luovaa ongelmanratkaisukykyä ja aitoa ymmärrystä tilanteeseen liittyvien ihmisten tarpeista.

Miksi sitten niin kovin usein nämä tilanteet pyritään ratkomaan suljetuin ovin, keskustelematta oikeiden "asiakkaiden" kanssa tai uudet ratkaisut otetaan käyttöön testaamatta niitä loppukäyttäjillä? Hyvää tarkoittaen me oletamme tietävämme mitä ihmiset ajattelevat ja kokevat, vaikka tosiasiassa oletamme usein väärin.  Kiireen keskellä ajattelemme olevamme tehokkaita, kun etsimme ja jalkautamme nopeasti sen mielestämme oikean ratkaisun, vaikka liian usein päädymme tällä tavoin luomaan ratkaisun, jota kukaan ei halua. Näennäinen tehokkuus onkin lopulta ollut ajan ja resurssien haaskausta.

Design thinking tarjoaa HR:lle menetelmän käyttäjälähtöiseen, innovatiiviseen kehittämiseen. Se haastaa totuttua ajatteluamme ja toimintatapojamme kannustaen pysähtymään, tutkimaan, havainnoimaan, innovoimaan ja kokeilemaan. Näiden ajatusten äärelle kannustan kaikkia HR-ammattilaisia pysähtymään, sillä palkintona on vaikuttavuuden paraneminen.

Workday Designers valmentaa ja konsultoi design thinkingin hyödyntämisessä työelämän kehittämiseen. Katso tulevat tapahtumat tai kysy räätälöityä valmennusta. 

Hyviä tuloksia Utahin yliopiston kurssilta

Kokemuksia uramuotoilukurssilta - Minna