Oppiminen on asenne - mutta miten se muutetaan?

Kun työtehtävät tai työroolit tulevat työn murroksen myötä muuttumaan suurelta osalta työikäisistä suomalaisista, on hyvä aika keskustella siitä miten oppimisen ja koulutuksen tulisi uudistua. Tartuimme aiheeseen työn tulevaisuutta käsittelevän Future Proof -podcastin ensimmäisessä jaksossa.

Podcastissa teemaa pengottiin Akavan johtavan asiantuntijan Ida Mielityisen ja useiden kommentaattoreiden kanssa. Näiden keskustelujan ja omien pohdintojemme lopputuloksena me Workday Designersilla väitämme, että suurimman muutoksen on tapahduttava ihmisten motivaatioissa ja asenteissa. Mutta miten se saadaan aikaiseksi?

Kehityspanokset sisältökoulutuksesta motivaation synnyttämiseen

Vaikka työn murroksesta puhutaan jatkuvasti, moni ei tunnu olevan kiinnostunut oppimaan uutta. Koulutusbudjetit jäävät osalta käyttämättä tai rahat käytetään oman substanssiosaamisen syventämiseen entisestään, vaikka ulkoapäin voisi ajatella, että työn murroksen keskellä hyödyllisempää olisi laajentaa osaamista uuteen suuntaan.

Usein ongelma on lopulta melko yksinkertainen: ihmisiltä puuttuvat henkilökohtaiset kehittymistavoitteet. He eivät ole pysähtynyt miettimään mihin suuntaan omaa uraa tai osaamista haluttaisiin kehittää. Tällöin kehittyminen (jos sitä on) on lyhytjänteistä, eikä kiinnity henkilölle merkitykselliseen isoon kuvaan.

Mitä jos organisaatioiden osaamisen kehittämisen panoksista isompi osa laitettaisiinkin ura- tai osaamistavoitteiden kirkastamiseen? Saataisiinko panoksille parempi tuotto?

Pelko pois ja avoimuutta peliin

Toinen kehittymisen este organisaatioissa tuntuu olevan se, että ihmiset eivät uskalla puhua omista ura- tai kehittymistavoitteistaan. Ihan oikeasti. Kehityskeskusteluja kyllä pidetään, mutta niissä tunnutaan valitettavan usein keskittyvän lyhyen tähtäimen kehitykseen ja nykyisen substanssiosaamisen kehittämiseen. Aidoista urahaaveista ei uskalleta puhua, koska pelätään sen näyttävän huonolta nykyisen työnantajan silmin.

Työn murroksen edetessä meillä ei ole varaa jättää avoimia ja kauas katsovia keskusteluja käymättä. Muuten käy niin, että moni ajautuu osaamisen vanhetessa työelämän ulkopuolelle tai vaihtoehtoisesti ajautuu tekemään työtä, joka ei enää vastaa hänen omaa kiinnostustaan. Se ei ole myöskään työnantajan etu.

Yksilöllisiä kehittymiskokeiluja ja oppimaan oppimista

Monelle kynnys uuden oppimiseen tai uran muuttamiseen on korkea. Etenkin kiireisen arjen keskellä ajatus opiskelusta tuntuu mahdottomalta ja muodollinen koulutus nähdään ainoana vaihtoehtona uudelle.

Ihmiset tarvitsevat apua oppimisen esteiden ja mahdollisuuksien tunnistamisessa. On tärkeää hämärtää työn ja oppimisen raja-aitoja ja auttaa ihmisiä löytämään yksilöllisiä, juuri heille toimivia oppimisen tapoja. Oppimisen lähestyminen kokeilujen kautta auttaa madaltamaan ryhtymisen kynnystä ja löytämään kullekin toimivat tavat reflektoimalla kokeilujen oppeja.

Future proof -podcastin jakso oppimisesta

Jos et ole vielä ehtinyt kuuntelemaan Workday Designersin tulevaisuuden työtä käsittelevän Future proof -podcastsarjan oppimista käsittelevää jaksoa, riennä nopeasti Soundcloudiin, Kiekuun tai etsi meidät puhelimesi podcast-sovelluksesta.

Osaamismuotoilu on käytännöllinen prosessi, joka auttaa organisaatioita kehittämään oppivaa kulttuuria. Se haastaa ajattelemaan oppimisesta uudella tavalla ja auttaa tunnistamaan oppimisen esteitä ja mahdollisuuksia.

Future proof -podcast: Kaupan tulevaisuus odottaa tekijöitään

Tila tarpeen mukaan