HR-trendit vuonna 2019

Luin Josh Bersinin tekemät ennusteet HR-trendeistä vuonna 2019. Koko kirjoitus löytyy täältä, mutta itse nostaisin esiin kaksi aihetta erityisen kiinnostavina.

Osaajien strateginen liikkuvuus korostuu ja täytyy tehdä yksilön vahvuuksia ja uratavoitteita kunnioittaen. Yritysten omien osaajien osaamisten päivittäminen on Bersinin mukaan ulkoisia rekrytointeja edullisempaa. Hän viittaa myös tutkimukseen, jonka mukaan kunnianhimo ja oppimisjoustavuus ovat kokemusta tärkeämpiä tekijöitä työssä menestymisessä.

Hear hear! Minä näen, että yritysten on panostettava liikkuvuuteen ja oppimiseen entistä enemmän ihan jo osaajapulastakin johtuen. Workday Designersin ura- ja osaamismuotoilupalveluissa panostamme siihen, että yksilöiden omat toiveet ja tarpeet huomioidaan ja kynnystä lähteä kehittämään osaamisia ja uria madalletaan kaiken kiireen keskelläkin, osana työtä.

Toinen kiinnostava trendi, josta Suomessa puhutaan aivan liian vähän, on se miten johdetaan työvoimaa, joka koostuu useista sukupolvista. Työurien pidetessä yrityksissä voi olla samaan aikaan töissä hyvinkin eri sukupolvien edustajia, joilla on hyvin erilaisia tarpeita ja tottumuksia. Mielestäni HR:n täytyy tunnistaa ja huomioida entistä paremmin näitä moninaisia tarpeita ja pyrkiä kääntämään ne vahvuudeksi. Tässä me Workday Designersilla korostamme käyttäjälähtöisyyttä ja hyödynnämme muotoiluajattelua.

Työtapojen muuttaminen onnistuu kokeilemalla

Olen luonut hirviön!