Uramuotoilu on yksi ratkaisu pidempiin työuriin - Workday Designers kannattaa Akavan urakatsausta

Akava ehdottaa työuran keskivaiheille urakatsausta, jonka tarkoituksena on turvata työikäisten työkyky ja työhyvinvointi sekä mahdollistaa pidemmät työurat. Työelämän keskivaiheet ovat monin tavoin kriittisiä työuralla. Työntekijä tarvitsee työuransa aikana järjestelmällistä tukea osaamisen kehittämiseen ja työelämässä tarvittaviin taitoihin.

Me työpäivämuotoilijat kannatamme ehdotusta, jonka tavoitteena on ehkäistä 60–64-vuotiaiden tipahtamista työelämästä. Toimeen onkin syytä tarttua, sillä ikäluokassa työllisyysaste on vain 49,2 prosenttia, vaikka terveitä vuosia tällä ikäluokalla on edessään vielä reilusti.

Me kutsumme tällaista urakatsausta uramuotoiluksi™ ja olemme uramuotoilukursseillamme sekä todentaneet tarpeen niin yksilö- kuin organisaatiotasolla, että nähneet sen hyödyt käytännössä. Syitä uran keskivaihella tapahtuvalle urakatsaukselle on monia:

  • Työtehtävät muuttuvat teknologisen kehityksen myötä: vanhoja työtehtäviä poistuu ja syntyy uusia. Ihmiset tarvitsevat tukea uusiin työtehtäviin siirtymisessä.

  • Joissain ammateissa työn murros tuntuu rajummin: jopa kokonaisia työtehtäviä poistuu lähivuosina. Näiden ihmisten osaamista ei kuitenkaan ole varaa hukata.

  • Työ muuttuu yrittäjämäisemmäksi. Muuttuneessa maailmassa tarvitaan aivan uusia osaamisia ja työelämätaitoja. Etenkin vanhemmilta ikäluokilta, jotka ovat tottuneet pitkiin työuriin saman työnantajan palveluksessa, saattaa puuttua monia sellaisia taitoja, joita projektiluonteisessa työssä tarvitaan.

  • Ihmiset tarvitsevat apua omien urasuunnitelmien kirkastamiseen. Etenkin pitkään samassa työtehtävissä työskennelleet tuntuvat hyötyvän urasuunnitelmien kirkastamisesta.

  • Osaamispula jarruttaa jo nyt joka seitsemännen yrityksen kasvua. Tarvitsemme uusia keinoja tukea ihmisiä uusiin tehtäviin kouluttautumisessa ja siirtymisessä.

  • Osaajapulan syvetessä harva organisaatio kykenee vetämään puoleensa uusia huippuosaajia, jolloin oman henkilöstön tukeminen korostuu. Sisäisen liikkuvuuden lisääminen on yksi ratkaisu oman henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Uramuotoilukurssi joko kaksipäiväisenä työpajatoteutuksena, kevyempänä verkkokurssina tai näiden yhdistelmänä on käytännöllinen ratkaisu edellä mainittuihin ongelmiin. Erityisesti uran keskivaiheilla moni tuntuukin kaipaavan tukea omiin urapohdintoihin: 45-54-vuotiaana työelämää on jo takana pitkä pätkä, mutta tilanteet ovat saattaneet muuttua vuosien varrella paljonkin. Lapset ovat kasvaneet pois vaippaiästä, terveydentilassa voi olla muutoksia ja ennen kaikkea osaamisvaatimukset työelämässä ovat muuttuneet.

Nämä ovat asioita, jotka vaikuttavat myös yksilöllisiin uranäkymiin ja -toiveisiin. Arkisen työn kiireen keskellä oman urasuunnitelman kirkastamiseen ei kuitenkaan usein ole mahdollisuutta ja moni suorittaa työtehtäviään vuodesta toiseen miettimättä sen enempää omaa tulevaisuuden työmarkkina-asemaansa. Tässä suomalaisia voisi kannustaa pois turhasta kiltteydestä: omaa tulevaisuutta ei kannata laskea työnantajan hyväntahtoisuuden varaan, vaan ottaa itse aktiivinen rooli oman uran ja tulevaisuuden muotoilijana.

Uramuotoilu™ ei ole ainoastaan ihmisen omissa intresseissä, vaan se on myös vastuullisen ja ennakoivan työnantajan valinta. Olemme iloksemme saaneet asiakkaiksemme tällaisia eteenpäin katsovia, suuria työnantajia ja tulokset ovat olleet todella myönteisiä: ihmiset ovat työllistyneet jopa kurssin aikana uusiin tehtäviin organisaation sisällä, tehneet konkreettisia suunnitelmia, joilla omat uramahdollisuudet alkavat hahmottua, osa on alkanut kehittää määrätietoisesti tarvittavia osaamisiaan ja osa on saanut kurssilta ja erityisesti muilta ryhmäläisiltä tarvittavaa itseluottamusta tarttua tuumasta toimeen. Monelle kurssi on myös ollut sysäys fiksumpiin työskentelytapoihin ja omasta hyvinvoinnista huolehtimisiseen, mikä on tietenkin myös tärkeä työssä jaksamisen edellytys. (Lisää tuloksia täältä.)

(Teksti jatkuu kuvan jälkeen.)

Myös työelämässä tarvitaan asennemuutosta. Kokemusta ja eri ikäisten ihmisten näkökulmia kannattaa arvostaa. Kuva:  Vlad Sargu  /  Unsplash

Myös työelämässä tarvitaan asennemuutosta. Kokemusta ja eri ikäisten ihmisten näkökulmia kannattaa arvostaa. Kuva: Vlad Sargu / Unsplash

Yksi uramuotoilun vahvuuksista onkin se, että tarkastelemme ihmisen elämää kokonaisuutena. Terveys, taloudellinen tilanne ja ihmissuhteet ovat asioita, jotka vaikuttavat uran suunnitteluun siinä missä yksilölliset osaamiset ja motivaatiokin. Uran rakentaminen paitsi omien vahvuuksien myös omien arvojen varaan ja oma elämäntilanne huomioiden takaavat sen, että uraa ei suunnitella tyhjiössä ja että uran kehittämiseen löytyy sisäinen motivaatio. Harva jaksaa tehdä yli 40 vuoden työuraa vain lihavamman eläkepotin toivossa, mutta sisäisen motivaation löydyttyä elinikäinen oppiminen ja jopa ihmisen elämän mittainen ura on täysin mahdollinen. Tällainen ura vaatii kuitenkin muotoilua tasaisin väliajoin ja joustoa elämäntilanteiden ja voimavarojen vaihdellessa.

Kun työurien pidentämiseen etsitään ratkaisuja, meillä on ratkaisu. Uramuotoilukurssia voi myös täydentää kevyemmällä, koko organisaatiolle suunnatulla osaamismuotoilun palvelulla. Molempien tavoitteena on tukea ihmisten yksilöllisten ura- ja oppimispolkujen rakentumista ja tehdä ihmisistä neuvokkaita oman uran muotoilijoita. Samalla harjoittelemme tulevaisuuden työelämätaitoja, joita kutsumme muotoilijan taidoiksi. Näitä ovat empatia, näkökulman vaihtaminen, luovuus, kokeilemalla oppiminen ja sisu.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

3 vinkkiä: Miten johtaa eri sukupolvia työelämässä?

Itsensä johtaminen on ymmärretty väärin - työtä ei voi johtaa yksin