Osaamisen kehittäminen lääkkeeksi osaajapulaan

Osaamisen kehittäminen on panostus kilpailukykyyn. Tottakai! Ilman osaavaa henkilöstöä ei ole tyytyväisiä asiakkaita. Aihe on ajankohtaisempi kuin koskaan, sillä osaamistarpeiden muuttuessa ja osaajapulan kiihtyessä yhä useampi organisaatio törmää siihen, että haluttuja osaajia ei yksinkertaisesti ole saatavilla. Organisaatioiden on siksi kyettävä huolehtimaan nykyisen henkilöstön kehittämisestä entistä laadukkaammin ja rivakammin.

Tässä kohtaa moni organisaatio ja liiketoimintajohtaja raapii päätään. Tilanne on haastava, eikä osaamisen kehittäminen ole monissa työyhteisöissä ollut korkealla johdon agendalla. Mistä siis lähteä liikkeelle?

Varmista strategisten osaamisten kehittyminen

Osaamisia ei tietenkään kehitetä kehittämisen vuoksi, vaan ensimmäisenä on tärkeä varmistaa liiketoiminnan kannalta olennaisten osaamisten kehittyminen. Varsinkin käynnissä olevan murroksen keskellä organisaatioiden on strategian pohjalta kyettävä ennakoimaan muutoksia osaamistarpeissa ja ryhdyttävä ajoissa toimeen.

Niin osaamistarpeiden määrittelyssä kuin toimenpiteiden suunnittelussakin on tärkeää käydä avointa keskustelua henkilöstön kanssa. Yhdessä keskustellen syntyy paras ymmärrys kehitystarpeista ja niiden tärkeysjärjestyksestä, ja samalla kylvetään oppimismotivaation siemenet.

Tee kannattavaa kehitystä - siirrä fokus kursseista oppimiskykyyn

Kun henkilöstöä irrotetaan tuottavasta asiakastyöstä, on aina varmistettava riittävä panos-tuotto -suhde. Osaamisten kehittämisen kohdalla tätä on toisinaan vaikea todentaa ja henkilöstön kurssitus voi tuntua pakolliselta pahalta, etenkin jos koulutus ei johda konkreettisiin muutoksiin itse työssä.

Modernissa osaamisen kehittämisessä keskeistä onkin siirtää kehittämisen fokusta yksittäisistä kursseista henkilöstön oppimiskyvyn kehittämiseen. Oppimiskyky on nostettu yhdeksi tulevaisuuden keskeisimmistä työelämätaidoista. Kun ymmärrys omasta oppimisesta kehittyy, alamme nähdä oppimisen mahdollisuuksia kaikkialla ja oivaltaa, miten lisätä oppimisen vaikuttavuutta.

Osaamismuotoilu osaamisen johtamisen työkaluna

Workday Designersin osaamismuotoilu on käytännöllinen työkalu, joka auttaa organisaatioita kehittämään strategian toteuttamista tukevaa oppivaa kulttuuria. Se haastaa ajattelemaan oppimisesta uudella tavalla ja auttaa tunnistamaan oppimisen esteitä ja mahdollisuuksia.

Osallistujia tuetaan yksilöllisten, strategiaa tukevien tavoitteiden löytämisessä sekä uusien oppimismahdollisuuksien havaitsemisessa, ja kannustetaan ja autetaan tekemään kokeiluja, joilla tavoitteet muuttuvat kullekin yksilölle toimiviksi konkreettisiksi teoiksi.

Pyydä tarjous osaamismuotoilutyöpajasta.

Johtaa kuin partiotyttö

Johtamisen kriisi