Johtaja tarvitsee asiakasymmärryksen rinnalle henkilöstöymmärrystä

Digitalisaatio kirittää globaalia kilpailua sitä tahtia, että yksikään johtaja ei liene välttynyt kuulemasta asiakasymmärryksen merkityksestä. Asiakkaiden vaatimukset tuotteille ja palveluille vain kasvavat ja monimutkaistuvat, ja samaan aikaan uusi, disruptoiva kilpailija voi vaania pelkän klikkauksen takana. Voittaja on se, joka parhaiten ymmärtää asiakkaan tarpeita ja pystyy kääntämään tämän ymmärryksen toimiviksi palveluiksi.

Asiakas voi siis  aina valita kilpailevan tuotteen tai palvelun, siksi asiakas on kuningas. Mutta kuinka korkealle johtamisen agendalle on noussut se, että myös työntekijä voi valita? Osaajapulan kiihtyessä toivottavasti yhä korkeammalle.

Asiakkaan tavoin myös työntekijän kokemukset näkyvät arjessa käyttäytymisenä. Siinä missä asiakkaalle halutaan tuottaa positiivisia kokemuksia itselle suotuisan ostokäyttäytymisen ja lojaaliuden toivossa, samaa logiikkaa tarvitaan myös henkilöstön johtamiseen. Positiiviset kokemukset tukevat sitoutumista, hyvää ilmapiiriä ja työssä suoriutumista. Huonojen kokemusten johdosta henkilöstö alkaa herkästi katsella muita työpaikkoja, purkaa pettymystään työkavereihin tai tehdä työnsä rimaa hipoen.

Kannustimia henkilöstölähtöiselle johtamiselle on, mutta miten sitä tehdään? Aivan samalla tavoin kuin asiakaslähtöistä palvelukehitystäkin. Pyrkimällä empaattisesti ymmärtämään henkilöstön tarpeita ja vastaamaan niihin. Ja ei, tarpeiden ymmärrys ei tarkoita loputtomia joustoja tai sitä, että kahvihuoneen teelaatujen on oltava kaikenkattavia.

Esimiehen tehtävä on auttaa ihmisiä onnistumaan työssään. Se ei tarkoita kaikille samaa. Työssään juuri aloittanut henkilö tarvitsee erilaista tukea kuin konkari. Yhdelle työntekijälle haasteellista on työn priorisointi, kun taas toinen kipuilee osaamisensa kanssa. Henkilöstölähtöisyys on sitä, että pyrimme ymmärtämään mitä ihmiset tarvitsevat onnistuakseen työssään parhaalla mahdollisella tavalla.

Asiakas ja henkilöstö ovat molemmat kuninkaita, jotka määrittävät yrityksen menestyksen. Asiakaslähtöisyydessä ollaan jo pitkällä, mutta henkilöstölähtöisyys on vielä monessa organisaatiossa unohtunut tuttujen prosessien ja johtamiskäytäntöjen alle. Nyt niitä on korkea aika pölyttää!

Workday Designersin johtamismuotoilu on johtamisen kehittämistä palvelumuotoilun keinoin. Siinä hyödynnetään muotoiluajattelua tiimiläisten yksilöllisten tarpeiden tunnistamiseen ja oman johtamisen reflektointiin sekä uusien toimintatapojen löytämiseen, kokeilemiseen ja jatkojalostamiseen. Johtamismuotoilu auttaa keskittymään aidosti tarpeellisten ja toimivien johtamiskäytäntöjen tuottamiseen sekä rakentamaan empaattista, vuorovaikutteista ja kokeilevaa toimintakulttuuria.

Lue johtamismuotoilusta ja ota meihin yhteyttä kuullaksesi lisää!

Digiajan paskaduunit

Johtaa kuin partiotyttö