Työyhteisön onni ei ole sattumaa - psykologin neuvot pätevät myös työyhteisöön

Psykologi Jaana Ojanen listasi haastattelussa viisi asiaa, jotka yhdistävät onnellisia pareja. Nämä samat asiat ovat mielestäni sovellettavissa myös hyvinvoivaan työyhteisöön. Tässä psykologin neuvot työyhteisön näkökulmasta:

1. Onnellisissa työyhteisöissä kiitetään

 ”Kun onnellisessa parisuhteessa elävät ajattelevat kumppanistaan hyvää, he sanovat sen ääneen. Kaikki me haluamme kuulla itsestämme hyviä asioita, mutta kukaan meistä ei osaa lukea ajatuksia”, psykologi neuvoo. Kiitokset ruokkivat arvostuksen ilmapiiriä myös työyhteisössä. Me kaikki haluamme kokea, että työmme on tärkeää ja sillä on merkitystä. Positiivinen palaute myös ohjaa työtä oikeaan suuntaan. Tärkeää on myös harjoitella ottamaan positiivista palautetta vastaan.

 2. Onnellisissa työyhteisöissä ollaan työkaverista kiinnostuneita

Kuten parisuhteessa, myös työyhteisössä puheella rakennetaan yhteyttä ihmisten välille. Kaiken puheen ei tarvitse liittyä suoraan työhön vaan myös small talkilla on paikkansa. Se lähentää ihmisiä.

Tutkimusten mukaan emotionaalisen tuen saaminen yhdistää onnellisia parisuhteita. Yksi tärkeimmistä eroa ennustavista tekijöistä on puolestaan se, että puoliso kokee jäävänsä tunnetasolla yksin. Uskonpa, että myös yksi työsuhteen päättymiseen johtavista syistä on se, ettei työntekijä koe tulleensa kuulluksi tai arvostetuksi työyhteisössä. Sanotaan, että ihmiset eivät eroa huonoista organisaatioista vaan huonoista esimiehistä. Usein huonoon esimiestyöhön liitttyy kyvyttömyys kuulla ihmisiä ja ottaa heitä huomioon.

3. Onnellisissa työyhteisöissä ei jatkuvasti kritisoida muita

Tämä kohta on erittäin kiinnostava, sillä psykologian emeritus­professori John Gottmannin kanta on selkeä: ”Rakentavaa kritiikkiä ei ole.”

Olemme ehkä työelämässä menneet tässä harhaan kuvitellessamme, että kunhan annamme sämpylämallilla kaksi kiittävää ja yhden korjaavan palautteen, viesti menee perille ja kritiikki on “oikein annettu”. Kritiikkiä voi kuitenkin antaa rakentavasti vain luottamuksen ja turvan ilmapiirissä. Silloinkin kannattaa pohtia onko kritiikkiin todella aihetta.

Moni tietää miten ärsyttäviä tapoja omilla perheenjäsenillä voi olla, mutta perherauhan takia monia niistä kannattaa opetella sietämään ja katsomaan läpi sormien. Sitä paitsi toisen tapa hoitaa asioita voikin tuottaa hyvän tuloksen. Myös työpaikalla on erilaisia tapoja tehdä asioita ja asioita, joihin ei kannata puuttua. Mikromanageeraus, tuli se sitten kollegan tai esihenkilön puolelta, on todella ärsyttävää ja epämotivoivaa.

Tuntuu että vasta viime vuosina olemme alkaneet puhua tunteista työelämässä ja ymmärtää, että olemme työyhteisössä  pohjimmiltamme aivan samoja pieniä lapsia tarpeinemme kuin parisuhteissakin. Pohjimmiltamme me kaikki tarvitsemme turvaa ja  hyväksyntää ja pelkäämme hylkäämistä yhteisön ulkopuolelle.

Tämä ei tarkoita sitä, että ongelmat pitäisi lakaista maoton alle, vaan myös kritiikille ja konfliktoinnille on paikkansa. Onhan myös onnellisissa parisuhteissa ristiriitoja ja niissä riidellään! Parhaimmillaan konfliktointi vie kuitenkin asioita eteenpäin, puhdistaa ilmaa ja jopa lähentää. Keskeistä olisikin osata riidellä rakentavasti. Siihen auttaa seuraava vinkki:

 4. Onnelliset puhuvat minä-muodossa

”Minusta tuntuu, ettei minua arvosteta, kun olen valmistautunut tähän palaveriin ja te näpyttelette sähköposteja ettekä kuuntele minua. Se tuntuu minusta todella turhauttavalta.” Asioista sanominen minä-muodossa on usein huomattavasti rakentavampaa kuin yleinen nurina. ”Kukaan täällä ei koskaan kuuntele eikä osaa keskittyä yhtään mihinkään!”

5. Onnellisissa parisuhteissa ei haukuta toista

”Parisuhteen onni ei ole sattumaa. Arvostava puhuminen rakentaa parisuhdetta. Puolison arvosteleminen selän takana ja hänen salaisuuksiensa kertominen eivät kuulu arvostavaan ihmissuhteeseen.” Sama pätee myös työyhteisöön. Sielläkään onni ei ole sattumaa.

 

Työn murros haastaa luovuuteen - uusien palveluiden lisäksi tarvitaan arjen innovatiivisuutta

Uramuotoilun pikakurssi