Case: Osaamista kehittämässä Canterin kanssa

“Yksikään johtaja ei voi tänä päivänä väheksyä osaamisen kehittämisen ja oppimisen merkitystä. Liiketoimintaympäristöjen muuttuessa niin nopeasti, osaamisen kehittämisen pitäisi olla leivottu jokaisen yrityksen dna:han”, sanoo Canter Oy:n toimitusjohtaja Patrik Palatz, ja emme voisi olla enemmän samaa mieltä. 

Henkilöstön osaaminen ja jatkuva oppiminen ovat nousseet organisaatioiden menestystekijöiksi. Etenkin tilanteessa, jossa osaajapula haastaa yhä useampaa yritystä, kannattaa oman henkilöstön osaamisen panostaa ja pyrkiä synnyttämään jatkuvan oppimisen kulttuuria.

Tähän tarpeeseen me Workday Designersissa olemme kehittäneet osaamismuotoilun palvelun, jota pilotoimme alkuvuodesta yhdessä Canterin kanssa. Canter on tuotetiedon hallintaan erikoistunut ohjelmistokehitysyritys, jossa osaamisen kehittämisen merkitys on sisäistetty. Lähtökohdat yhdessä tekemiseen olivat siis hyvät.

Osaamismuotoilun palvelua kehittäessämme otimme lähtökohdaksi sen, että palvelun täytyy olla skaalattavissa vaikka koko henkilöstölle. Niinpä toteutimme Canterin koko henkilöstön kanssa noin puoli päivää kestävän oppimismuotoilun työpajan, jonka aikana tunnistimme työntekijöiden henkilökohtaisia oppimistavoitteita ja hahmotimme miten ne menevät yksiin yrityksen strategisten osaamistarpeiden kanssa. Tämä auttoi henkilöstöä peilaamaan omaa oppimistaan suhteessa strategiaan. Tässä tapauksessa esiin nousi kiiinnostava havainto: koko henkilöstö tunnisti myyntiosaamisen merkityksen organisaation strategian toteutumisen kannalta, mutta hyvin harva oli henkilökohtaisesti kiinnostunut kehittämään omaa myyntiosaamistaan. Tällaiset havainnot ovat erityisesti johdolle tärkeitä: niiden pohjalta voidaan tunnistaa osaamisvajeita ja keksiä niihin erilaisia ratkaisuja.

Työpajan tuotoksena jokaisella osallistujalla oli oma oppimissuunnitelma, johon oli kirjattu muistiin pienet kokeilut, joilla oppimista oli tarkoitus testata ja viedä oman työn arkeen lähiviikkoina. Esimerkiksi osallistuja, joka halusi kehittää asiakasymmärrystään, päätti siirtää oman työpisteensä testimielessä asiakkaan tiloihin ymmärtääksen, onko sillä vaikutusta asiakasymmärryksen paranemiseen.

“Olin positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka paljon konkreettisia työkaluja saimme tehokkaasti lyhyessä ajassa”, Palatz arvioi työpajan onnistumista. Canterin työntekijöiden oma “oppimisiltapäivä”, jossa kokeilujen oppeja jaetaan koko organisaation kesken, on vielä edessä päin. Sitten näemme, mitä projektista jäi muille osallistujille käteen.

Kiitos Canter antoisasta työpajasta, josta mekin opimme paljon!

Kiitos Canter antoisasta työpajasta, josta mekin opimme paljon!

Innovaation kaava

Kokeilu on pieni tutkimusprojekti