Elinikäinen oppiminen ei ole vain koulutuskysymys

Talouselämä nostaa jutussaan ansiokkaasti esiin elinikäisen oppimisen tärkeyden ja siihen liittyviä ongelmia; tutkintoon johtavien opinto-ohjelmien opiskelijavalinnoissa suositaan nuoria, muut opinnot ovat usein maksullisia ja opinnot vaativat usein työssäkäyvältä paljon - monen elämäntilanteessa liikaakin. Ongelmallista on myös se, kuka opinnot maksaa - työnantaja, työntekijä vai yhteiskunta.

Osaamisen kehittäminen on yksi aikamme isoimpia työelämän haasteita, johon kaivataan paitsi koulutusjärjestelmän uudistuksia myös muita keinoja. Valitettavan usein keskustelu elinikäisesti oppimisesta rajautuu keskusteluksi koulutuksesta, vaikka muodollinen koulutus on vain yksi keino oppia.

Keskustelussa liian vähälle huomiolle jäävät eri keinot oppia, ja erityisesti työssä oppiminen, mikä ei ole aivan ongelmatonta sekään. Vaikka työntekijä kehittää omaa osaamistaan, osaamisen kehittämisestä hyötyy myös työnantaja. Mitä yleisemmistä osaamisista puhutaan, sitä enemmän oman ajan ja jopa rahan käyttöä voidaan mielestäni työntekijältä edellyttää. Panostuksia kaivataan kuitenkin myös työnantajilta.

Aidosti oppimiskykyinen organisaatio kannustaa työntekijöitä oppimaan uutta ja tukee työntekijöiden oppimista ihan konkreettisin keinoin. Se tarkoittaa paitsi kulttuuria, jossa saa kokeilla, mokatakin, ja oppia tekemällä, myös ajan allokoimista uuden oppimiseen.

Meille Workday Designersin yrittäjille oppiminen on tärkeä arvo sinänsä. Se tarkoittaa sitä, että voimme tehdä asiakasprojekteja heikommalla katteella, jos koemme, että opimme niistä jotain. Uskomme ja olemme nähneet, että se kantaa hedelmää pidemmällä aikavälillä. Esimerkiksi viime vuonna tehdyt Future Proof -kirja ja saman niminen 10-osainen podcast-sarja olivat meidän tapojamme kehittää omaa ajatteluamme ja oppia uutta. Ne vaativat aivan valtavasti aikaa ja tarkoittivat meille yrittäjinä ihan konkreettista tulonmenetystä, mutta jäsensivät ajatteluamme valtavasti ja veivät meitä pidemmällä aikavälillä kohti tavoitteitamme.

Kirjan kirjoittaminen tai podcastin tekeminen ovat vain pari esimerkkiä siitä, mitä muuta oppiminen voi olla muodollisen koulutuksen lisäksi. Koulutuksen arvoa emme kiistä, mutta sen rinnalle tarvitaan paljon puhetta muista oppimisen keinoista - niiden joukosta löytyy aivan varmasti keino oman osaamisen kehittämiseen, jos tie muodollisen koulutuksen kautta on pystyssä.

Uramuotoilu tuottaa tulosta myös pidemmällä aikavälillä

Johtaja ei ole toisten yläpuolella vaan palveluammatissa