Toimintakulttuurin muutos on tekojen ekosysteemi

Toimimme kompleksisessa ympäristössä, sitä ei käy enää kiistäminen. Organisaatioiden strategioissa huomioidaan entistä paremmin kompleksisuuden vaatimukset ja tunnistetaan tarve muuttaa myös organisaation sisäistä toimintaa. 

Sitten istutaankin läppärin ääreen työstämään roadmapia, suunnitellaan valmennuksia, työpajoja ja viestejä, pyydetään tarjouksia ja esitetään suunnitelma johtoryhmälle. Kustannukset hirvittävät, mutta kun asia on strategisesti niin tärkeä, panostetaan ja laitetaan kaikki esimiehet puolen päivän valmennukseen. He voivat sitten viedä asiaa eteenpäin organisaatiossa.

Myönnän, tämä on kärjistys, mutta väitän, että tunnistit silti ilmiön.

Organisaatioiden toimintakulttuuri on itsessään kompleksinen asia, työyhteisö omanlaisensa ekosysteemi. Se muodostuu siinä olevista ihmisistä, tiloista, laitteista ja sitä leimaavat yhteisön toimintatavat ja vuorovaikutus. Monessa työyhteisössä asuu vuosien tai vuosikymmenien aikana opittuja toimintatapoja, hierarkkisia rakenteita ja kannustimia, jotka ohjaavat ekosysteemiä. 

Ekosysteemissä yksittäisten työyhteisön jäsenten teot vaikuttavat muihin jäseniin. Siksi itse muutoksen tekemisenkin on oltava toiminnallista, ketterää, reflektiivistä. Se ei ole yksittäisiä valmennuksia tai ohjeita, vaan tekemällä oppimista ja tekojen heijastusvaikutusten seuraamista - toiminnan muotoilua tekemällä. 

Muutoksessa on uskallettava koskea myös rakenteisiin, jotka pitävät yllä vanhoja toimintapoja - muuten muutos ei ole pysyvää. Näennäisen päätösvallan antaminen tiimeille ei muuta mitään, jos omaa toimintaa koskevissa asioissa lupaa on yhä kysyttävä ylhäältä tai itsenäisistä päätöksistä saa näpeilleen.

Halutunlaiset teot ruokkivat uusia tekoja niin tekijässään kuin hänen ympärillään. Siksi yksittäiselläkin teolla voi olla ennalta-arvaamattomat vaikutukset ekosysteemin toimintaan. Tarvitaan vain rohkeutta kokeilla jotain uutta. 

Toimintakulttuuria voi kehittää työpäivämuotoilun avulla. Työpäivämuotoilu on prosessi, joka auttaa työyhteisöä uudistumaan löytämällä ja ottamalla käyttöön tulevaisuuden työelämään sopivia työtapoja. Lue lisää täältä.

Tulevaisuuden taitojen kehittäminen on myös kulttuurikysymys

Uramuotoilu tuottaa tulosta myös pidemmällä aikavälillä