Innovaatioita tukevaa kulttuuria voi tukea työpäivämuotoilun keinoin

Tutkija Noora Buser kertoo Helsingin Sanomien artikkelissa, että innovaatiot syntyvät ihmisten välisissä kohtaamisissa. Saman havainnon teimme myös me, kun haastattelimme erästä organisaatiota innovaatioiden edellytyksistä.

Eräs tutkijataustainen haastateltava kuvasi innovaatioiden syntyä näin:

Innovatiivisuus tarkoittaa vapautta. Sitä että on aikaa pysähtyä miettimään asioita. Joskus tietysti ratkaisuja tulee myös paineen alla, mutta ne ei välttämättä ole innovatiivisia. Pystytään yhdistämään asioita uusilla tavoilla, saadaan uusia ajatuksia siitä. Pääsee keskustelemaan asioista, joita ei tee arkipäiväisesti välttämättä. Pystyy osallistumaan keskusteluun tai joku muu pääsee osallistumaan minun keskusteluun.

Innovaatioita tukeva ympäristö on niin organisaatiokulttuuriin, johtamiseen kuin työtiloihinkin kiinnostavasti linkittyvä asia, jota voidaan tukea muotoilun keinoin.

Vapaamuotoisten keskusteluiden syntymistä voidaan tukea luomalla tiloja, joissa ihmiset väkisinkin törmäävät toisiinsa ja joissa on luontevaa vaihtaa ajatuksia.

Pelkkä tila ei kuitenkaan riitä. On myös synnytettävä organisaatiokulttuuria, jossa ihmiset tuntevat toisiaan ja toistensa työtä edes jossain määrin ja jossa keskustelulle ja toisen ajatusten haastamiselle on tilaa. Jos kulttuuri ei hyväksy debatointia, uusien ajatusten ääneen lausumiselle ei jää tilaa.

Kolmas asia liittyy työn organistointiin ja kiireen kokemiseen. Jos koko organisaatio yrittää selvitä arjesta äärirajoilla, ei työn lomassa jää aikaa keskusteluille, joka polveilisi aiheesta toiseen ja uusienkin ajatusten äärelle. Innovaatiot eivät synny vain väkisin puristamalla. Siksi johtaminen ja itsensä johtaminen korostuvat.

Muotoiluajattelun ja -prosessin avulla organisaatiossa voidaan tunnistaa innovatiivisuuden kannalta keskeisiä asioita ja niihin voidaan vaikuttaa. Esimerkiksi asiakasorganisaatiossamme henkilöstö itse ideoi tapahtumia, joissa osaamista jaetaan ja joissa on myös mahdollisuus epämuodollisempaan ajatusten vaihtoon ja verkostoitumiseen.

Jos innovatiivisuuden tukeminen organisaatiossa kiinnostaa, ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Työntekijäkokemuksen kehittämiseen tarvitaan uusia välineitä

Johtamismuotoilun opas uunista ulos!