Työntekijäymmärryksellä parempaa johtamista - Case Frantic

Työntekijäymmärryksellä parempaa johtamista - Case Frantic

Vuoden alussa huhuilimme ennakkoluulottomia organisaatioita pilotoimaan uutta johtamismuotoilun palveluamme - tavoitteena tutkia palvelumuotoilun soveltuvuutta johtamisen kehittämiseen. 

Me nimittäin uskomme, että johtaminen on enenevässä määrin tiimien valtuuttamista ja tukemista monimutkaisten ongelmien ratkomisessa ja keskeistä on tukea ihmisiä yksilöllisesti nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Johtamisella voidaan vaikuttaa olennaisesti niin työssä onnistumiseen kuin työntekijäkokemukseenkin, mutta vanhat keinot eivät aina toimi muuttuneessa ympäristössä. Kun johtamista ajattelee palveluna, sitä voi kehittää ihmislähtöisesti muotoilun keinoin. 

Pilottiin ilmoittautui ensimmäisten joukossa mukaan Frantic ja heti helmikuun alussa kokosimme osan Franticin johtoryhmää aloitustapaamiseen. Kevään aikana läpikäyty johtamismuotoilun prosessi piti sisällään ennakkotehtäviä, kaksi työpajaa sekä testausjakson, jonka aikana osallistujat kokeilivat uusia johtamiskäytäntöjä käytännössä. Tämän jälkeen kokoonnuttiin vielä jatkojalostamaan ideoita oppien pohjalta. 

Maija Typpi-Häkkinen, Franticin Konsulttiliiketoiminnan johtaja, kommentoi kokonaisuutta näin:

"Lähdimme valmennukseen mukaan sillä se sopi erinomaisesti filosofiaamme kehittää organisaatiota työntekijälähtöisesti. Valmennuksen kautta saimme konkreettisia työkaluja työntekijäymmärryksen kartuttamiseen."

Muita Franticin johtoryhmäläisten kommentteja valmennuskokonaisuudesta: 

“Sain henkilöstön kehittämiseen hyviä työkaluja: keskeisintä on tuoda ihminen/työntekijä/asiakas organisaation toiminnan keskiöön ja päästä palvelumuotoilun keinoin kiinni todelliseen työntekijä/asiakaskokemukseen.”

“Valmennuksessa käytetyt osallistavat metodit kasvattavat henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä ja työympäristöönsä. Tämä lisää motivaatiota ja työtyytyväisyyttä.”

“Empatiavaiheen työkalut pääsivät työkalupakkiini vakioharjoituksiksi: niiden avulla tiimiläisen työpäivän ja ajatusten hahmottaminen oli todella silmiä avaavaa ja niistä myös tiimiläiset antoivat hyvää palautetta.”

“Opin prosessissa todella paljon uutta tiimiläisistä, jotka luulin jo tuntevani. Myös tiimiläiset pitivät näistä keskusteluista, koska hekin haluavat pohtia omia motiiveitaan, haasteitaan jne.”

“Valmennuksella kannustetaan aidosti tutkimaan, kysymään ja havainnoimaan, ei luottamaan omaan mielikuvaansa/oletuksiinsa - tämä on keskeistä jotta organisaatio voi kehittyä.”

“Innostava ja uusia ajatuksia herättävä valmennuskokonaisuus.”

Kiitokset Franticin ryhmälle ennakkoluulottomasta asenteesta ja hauskoista tapaamisista!

Osaamisia kehittämällä kiinni uusiin mahdollisuuksiin - Case Outokumpu

Osaamisia kehittämällä kiinni uusiin mahdollisuuksiin - Case Outokumpu