Exit-keskustelu palveluna

Lähtevissä työntekijöissä on organisaatioille merkittävä, usein hukattu potentiaali. Usein juuri he voivat paljastaa työntekijäkokemuksen karikot ja organisaation todelliset kipukohdat - aitoja vahvuuksia tietenkään unohtamatta.

Lähtijöitä kuulemalla organisaatio voi tunnistaa tehokkaasti asioita, joihin panostamalla voidaan merkittävimmin vaikuttaa työntekijäkokemukseen ja sitä kautta henkilöstön saatavuuteen, sitoutumiseen ja hyvinvointiin.

Mitä on exit-keskustelu palveluna?

Riippumattomien työpäivämuotoilijoiden toteuttamilla exit-keskusteluilla päästään käsiksi työntekijöiden aitoihin kokemuksiin. Niissä selvitetään lähtevien työntekijöiden kokemuksia, toiveita ja sanoittamattomiakin tarpeita, jotka ovat vaikuttaneet lähtöpäätökseen. 

Workday Designersin työpäivämuotoilijat tutkivat työntekijöiden tarpeita syvähaastatteluiden avulla ja analysoivat haastatteluiden tulokset. 

Haastatteluiden lopputuloksena tuotetaan raportti, joka kuvaa työntekijöiden keskeisimpiä lähtöön vaikuttavia syitä, organisaation vahvuuksia ja kehittämisalueita sekä antaa suositukset tärkeimmistä kehityskohdista.

Mihin tilanteisiin exit-keskustelu palveluna sopii?

Exit-keskustelut voidaan kohdentaa tiettyihin yksiköihin tai työntekijäryhmiin aloilla, joilla työvoiman saatavuus tai vaihtuvuus ovat ongelma. Vaihtoehtoisesti se voi olla jatkuva tapa toimia, jonka avulla organisaatio pysyy jatkuvasti pulssilla lähtijöiden kokemuksista ja osaa kohdentaa kehittämispanostuksia oikeisiin asioihin.

 
kuvitus2.png

Ulkopuolisen kumppanin toteuttaman exit-keskustelun hyödyt

Mahdollisuus jakaa aitoja kokemuksia luottamuksellisesti riippumattomalle taholle.

Synteesi eri lähtijöiden motiiveista ja kokemuksista nostaa esiin vahvuuksia, heikkouksia ja ilmiöitä organisaatiotasolla.

Ulkopuolisen kyky objektiiviseen havainnointiin myös mahdollisissa ristiriitatilanteissa.

Tutkimukseen pohjautuvat, näkemyksellisten työelämäkehittäjien konkreettiset toimenpidesuositukset.