Filosofiamme

Me uskomme, että johtamisen ja henkilöstön kehittämisen tulee pohjautua henkilöstön todellisiin tarpeisiin. Siinä missä palvelumuotoilu tunnetaan asiakaslähtöisyydestä, meidän palveluissamme suunnittelu lähtee henkilöstön tarpeiden ymmärtämisestä.


Henkilöstölähtöinen kehittäminen

Liian usein henkilöstöä koskevaa kehitystä tehdään rakenteiden ja prosessien ehdoilla, kun  arkiset kohtaamiset, työn sisältö ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ovat työntekijäkokemuksen kannalta avainasemassa. Siinä missä bisneksessä asiakas on kuningas, johtamisen ja henkilöstön kehittämisen täytyy pohjautua henkilöstön todellisten, joskus jopa piilevien, tarpeiden syvälliselle ymmärrykselle.

Paras tapa kehittää organisaatiota on tehdä työntekijöistä itsestään oman työnsä neuvokkaita muotoilijoita. Näin varmistetaan, että henkilöstö ratkoo oikeaa ongelmaa ja löytää tilanteeseen sopivat, itsensä näköiset ratkaisut. Hyvinvoiva henkilöstö on sitoutunut, kehittää toimintaa jatkuvasti ja synnyttää kukoistavaa yrityskulttuuria ja tyytyväisiä asiakkaita.

 

Miksi design thinking?

Työelämän haasteet ovat usein niin kutsuttuja pirullisia ongelmia, joihin tarvitaan uusia ratkaisukeinoja ja luovuutta. Yksilöiden ja tiimien sekä organisaatiokultuuriin liittyvät ongelmat ovat hähmäisiä, jatkuvasti muuttuvia, yksilöllisiä ja monimutkaisia - eikä niihin ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua. Lisäksi kiivastempoisessa maailmassa raskaat ja pitkäkestoiset kehitysprojektit eivät aina takaa parasta lopputulosta.

Design thinking tarjoaa työkalun tällaisten monimutkaisten ongelmien ratkomiseen henkilöstölähtöisesti. Ratkaisukeskeisen ja luovan prosessin lisäksi se harjoittaa työelämässä tärkeitä ajattelun taitoja. Haluttu lopputulos saavutetaan pienten kokeilujen avulla.