Johtamismuotoilu

Työn muutos asettaa uusia vaateita myös johtamiselle. Organisaatioissa tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja, jotka mahdollistavat joustavuuden ja kyvyn sopeutua muutoksiin nopeasti. Myös työroolit muuttuvat ja ihmisiltä vaaditaan uudenlaisia osaamisia ja työelämätaitoja sekä kykyä ratkoa vaativia ongelmia yhteistyössä muiden kanssa.

Murroksen keskellä johtajien on kyettävä tukemaan tiimin toimintatapojen ja osaamisten muutosta sekä tunnistamaan tiimiläisten yksilöllisiä tuen tarpeita.

Mitä johtamismuotoilu on?

Johtamismuotoilu on valmennuskokonaisuus, joka antaa esihenkilötehtävissä toimiville sekä tiedollisia että toiminnallisia valmiuksia muutokseen. Muuttuvan toimintympäristön ymmärtäminen on edellytys uudistumiselle, mutta pelkkä ymmärrys ei riitä, vaan lisäksi tarvitaan käytännöllistä tukea uusien toimintatapojen löytämiseen.

Johtamismuotoilussa hyödynnetään muotoiluajattelua tiimiläisten yksilöllisten tuen tarpeiden tunnistamiseen ja oman johtamisen reflektointiin sekä uusien toimintatapojen löytämiseen, kokeilemiseen ja jatkojalostamiseen.

 
ikonit_uramuotoilu_2.png

Johtamismuotoilun vahvuudet

Ymmärrys työn muutoksesta ja sen vaateista tukee johtajan motivaatiota ja kykyä soveltaa tietoa oman tiimin tilanteeseen.

Empaattinen ymmärrys tiimiläisten tarpeista auttaa keskittymään oikeisiin asioihin.

Luova prosessi haastaa etsimään uusia, tiimiläisille hyödyllisiä johtamisen tapoja.

Vaiheittainen eteneminen kokeilujen kautta varmistaa muutoksen realistisuuden ja aidosti toimivat ratkaisut.