Johtamismuotoilu

Johtaminen on palvelutehtävä. Johtajan tehtävänä on auttaa tiimiä onnistumaan työssään, mutta liian usein tämä unohtuu tai kuvitellaan, että tuen tarve on kaikilla sama. Tiimiläiset ovat kuitenkin yksilöitä, joilla on jokaisella omat vahvuutensa, kehityskohtansa ja elämäntilanteensa.

Johtamisen kehittäminen työntekijälähtöisesti auttaa luomaan vaikuttavaa, yksilöllisiin tarpeisiin pureutuvaa johtamista ja luopumaan käytännöistä, jotka eivät palvele tarkoitustaan.

Mitä johtamismuotoilu on?

Johtamismuotoilu on valmennuskokonaisuus, joka antaa esihenkilötehtävissä toimiville sekä tiedollisia että toiminnallisia valmiuksia kehittää johtamistaan. Muuttuvien vaatimusten ymmärtäminen on edellytys uudistumiselle, mutta pelkkä ymmärrys ei riitä, vaan lisäksi tarvitaan käytännöllistä tukea uusien toimintatapojen löytämiseen.

Johtamismuotoilu on johtamisen kehittämistä palvelumuotoilun keinoin. Siinä hyödynnetään muotoiluajattelua tiimiläisten yksilöllisten tarpeiden tunnistamiseen ja oman johtamisen reflektointiin sekä uusien toimintatapojen löytämiseen, kokeilemiseen ja jatkojalostamiseen.

Johtamismuotoilu auttaa keskittymään aidosti tarpeellisten ja toimivien johtamiskäytäntöjen tuottamiseen sekä rakentamaan empaattista, vuorovaikutteista ja kokeilevaa toimintakulttuuria.

Kiinnostuitko? Johtamismuotoilun työkirja - opas ihmislähtöiseen johtamiseen ladattavissa täältä.

 
kuvitus3.png

Johtamismuotoilun vahvuudet

Ymmärrys työn muutoksesta ja sen vaateista tukee johtajan motivaatiota ja kykyä soveltaa tietoa oman tiimin tilanteeseen.

Empaattinen ymmärrys tiimiläisten tarpeista auttaa keskittymään oikeisiin asioihin.

Luova prosessi haastaa etsimään uusia, tiimiläisille hyödyllisiä johtamisen tapoja.

Vaiheittainen eteneminen kokeilujen kautta varmistaa muutoksen realistisuuden ja aidosti toimivat ratkaisut.