Kulttuurimuotoilu

Nopeasti muuttuvilla toimialoilla perinteinen, ylhäältä johdettu byrokraattinen organisaatio on liian hidas ja kankea pysyäkseen mukana kilpailussa. Tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja, jotka mahdollistavat joustavuuden, kyvyn sopeutua muutoksiin nopeasti ja ratkoa vaativia ongelmia yhteistyössä muiden kanssa. Viisaus ei asu johdossa vaan vastuullisten ihmisten välisessä laadukkaassa vuorovaikutuksessa, tiimien kyvyssä löytää luovia ratkaisuja ja kehittää toimintaa jatkuvasti kokeilujen avulla.

Toiminnan kehittäminen itseohjautuvampaan suuntaan mahdollistaa muutosherkkyyden ja uusien toimintatapojen nopeamman omaksumisen. Yksilöille itseohjautuvuus antaa mahdollisuuden hyödyntää osaamistaan oma-aloitteisesti ja autonomisesti yrityksen parhaaksi. Tiimien toiminnan rinnalla myös johtamisen on muututtava.

Mitä on kulttuurimuotoilu?

Kulttuurimuotoilu on prosessi, joka auttaa kehittämään työyhteisön toimintaa itseohjautuvampaan suuntaan. Prosessin aikana luodaan yhteinen käsitys itseohjautuvuudesta ja määritetään yhdessä tiimille sopiva itseohjautuvuuden taso.

Tavoiteltua tasoa kohti tiimi kulkee kehittämällä itse mieluisat toimintatavat kokeilujen kautta. Samalla harjoitellaan jatkuvan kehittämisen periaatteita ja itseohjautuvuuden kannalta keskeisiä työelämätaitoja.

Tiimin kehittämisen rinnalla kulttuurimuotoiluprosessi tarjoaa tukea myös esimiehelle johtamisen kehittämiseksi. Itseohjautuvuus vaatii johtamiselta uudenlaista asennetta, suunnan näyttämistä ja tiimin palvelemista parhaan lopputuloksen saamiseksi.

 

Kulttuurimuotoilun vahvuudet

Ei “one size fits all” -ratkaisuja vaan tiimin itselleen käytännössä hyväksi koetut käytännöt.

Vaiheittainen eteneminen kokeilujen kautta varmistaa muutoksen realistisuuden ja aidosti toimivat ratkaisut.

Itse määritetyt ja toteutetut kokeilut vähentävät muutokseen liittyvää epävarmuutta ja ulkopuolisuuden tunnetta.

Esimiehen oma prosessi tiimin rinnalla auttaa näkemään yksilölliset tuen tarpeet ja kehittämään johtamista kohti itseohjautuvuutta.