Osaamismuotoilu™

Yksi tulevaisuuden työelämän keskeisimpiä taitoja on kyky oppia uutta. Tilanne haastaa organisaatiot miettimään, kuinka motivoida ja tukea ihmisiä oppimisessa ja itsensä kehittämisessä. Kiihtyvässä muutoksessa yhä useammalla on tarve päivittää osaamista jatkuvasti työn vaatimusten muuttuessa tai työtehtävien ja jopa kokonaisten roolien poistuessa.

Me uskomme, että strategiasta johdettujen osaamisvaatimusten rinnalla keskeistä on auttaa ihmisiä tunnistamaan ja asettamaan myös henkilökohtaisia tavoitteita oman osaamisen kehittämiselle ja koko uralle. Siten tuetaan oppimismotivaation syntymistä ja sisäistä motivaatiota. Olennaista on myös löytää keinoja, joilla osaaminen kehittyy työn tekemisen kautta tietoisesti ja tavoitteellisesti, sekä auttaa ihmisiä reflektoimaan omaa oppimistaan.

Design thinking tarjoaa osaamisen muotoiluun oivalliset työkalut.

Mitä Osaamismuotoilu™ on?

Osaamismuotoilu™ on käytännöllinen prosessi, joka auttaa organisaatioita kehittämään strategian toteuttamista tukevaa oppivaa kulttuuria. Se haastaa ajattelemaan oppimisesta uudella tavalla ja auttaa tunnistamaan oppimisen esteitä ja mahdollisuuksia.

Osallistujia tuetaan yksilöllisten tavoitteiden löytämisessä sekä uusien oppimismahdollisuuksien havaitsemisessa, ja kannustetaan ja autetaan tekemään kokeiluja, joilla tavoitteet muuttuvat kullekin yksilölle toimiviksi konkreettisiksi teoiksi.

 
kuvitus2.png

Osaamismuotoilu™-prosessin vahvuudet

Oppimismotivaation herättäminen tunnistamalla henkilökohtaisia ura- ja/tai kehittymistavoitteita.

Ei valmiita urapolkuja tai kurssitarjottimia, vaan muuttuvaan maailmaan sopivat yksilölliset kehittymisaskeleet.

Oppimisen ja työn raja-aitojen hämärtäminen tekemällä näkyväksi ja kokeilemalla työssäoppimisen mahdollisuuksia.

Ryhtymisen kynnyksen madaltaminen ja toimivien oppimistapojen löytäminen pienten, konkreettisten kokeilujen avulla.

Asiakkaiden kokemuksia

“Osaamismuotoilun työpaja tarjosi meille uusia tapoja pohtia työelämää, tiimityötä ja oman ammatillisen osaamisen kehittämistä. Työpajan annin voisi kiteyttää vaikkapa seuraavasti – kokeilkaa rohkeasti ja keskittykää olennaiseen. Kun oma osaaminen, toiveet ja arvomaailma ovat linjassa työn kanssa, kaikki voittavat.”

Outokummun viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja ja tiiminvetäjä Reeta Kaukiainen

Lue lisää blogista: Case Outokumpu ja Case Canter