Osaamismuotoilu

Yksi tulevaisuuden työelämän keskeisimpiä taitoja on kyky oppia uutta. Tilanne haastaa organisaatiot miettimään, kuinka motivoida ja tukea ihmisiä oppimisessa ja itsensä kehittämisessä. Kiihtyvässä muutoksessa yhä useammalla on tarve päivittää osaamista jatkuvasti työn vaatimusten muuttuessa tai työtehtävien ja jopa kokonaisten roolien poistuessa.

Me uskomme, että strategiasta johdettujen osaamisvatimusten rinnalla keskeistä on auttaa ihmisiä tunnistamaan ja asettamaan myös henkilökohtaisia tavoitteita oman osaamisen kehittämiselle ja koko uralle. Siten tuetaan oppimismotivaation syntymistä ja sisäistä motivaatiota. Olennaista on myös löytää keinoja, joilla osaaminen kehittyy työn tekemisen kautta tietoisesti ja tavoitteellisesti.

Design thinking tarjoaa osaamisen muotoiluun oivalliset työkalut.

Mitä osaamismuotoilu on?

Osaamismuotoilu on käytännöllinen prosessi, joka auttaa organisaatioita kehittämään oppivaa kulttuuria. Se haastaa ajattelemaan oppimisesta uudella tavalla ja auttaa tunnistamaan oppimisen esteitä ja mahdollisuuksia.

Osaamismuotoilussa osallistujia tuetaan yksilöllisten tavoitteiden löytämisessä sekä uusien oppimismahdollisuuksien havaitsemisessa, ja kannustetaan ja autetaan tekemään kokeiluja, joilla tavoitteet muuttuvat kullekin yksilölle toimiviksi konkreettisiksi teoiksi.

 

Osaamismuotoilun vahvuudet

Oppimismotivaation herättäminen tunnistamalla henkilökohtaisia ura- ja/tai kehittymistavoitteita.

Ei valmiita urapolkuja tai kurssitarjottimia, vaan muuttuvaan maailmaan sopivat yksilölliset kehittymisaskeleet.

Oppimisen ja työn raja-aitojen hämärtäminen tekemällä näkyväksi ja kokeilemalla työssäoppimisen mahdollisuuksia.

Ryhtymisen kynnyksen madaltaminen ja toimivien oppimistapojen löytäminen pienten, konkreettisten kokeilujen avulla.