Työpäivämuotoilu™

Työ muuttuu koko ajan monimuotoisemmaksi, pirstaleisemmaksi ja kompleksisemmaksi, mutta samaan aikaan moni työyhteisö on yhä kiinni vanhoissa rakenteissa ja työkulttuurissa, jonka juuret ovat teollisen ajan linjatuotannossa. Tulevaisuudessa ihmisiltä edellytetään enenevässä määrin kykyä vuorovaikutuksessa tapahtuvaan oppimiseen ja luovaan ongelmanratkaisuun. Jotta tämä olisi mahdollista, nykyisten työtapojemme on muututtava.

Mitä on työpäivämuotoilu?

Työpäivämuotoilu on prosessi, joka auttaa työyhteisöä uudistumaan löytämällä ja ottamalla käyttöön tulevaisuuden työelämään sopivia työtapoja sekä samalla kehittämällä tiimin ongelmanratkaisukykyä ja tiimityötaitoja.

Työpäivämuotoilun tavoitteena on haastaa totuttuja ajattelutapoja ja työkulttuuria sekä kehittää tiimeille ja työyhteisöille innovatiivisia työpäiväkäytäntöjä. Teemme työntekijöistä itsestään oman työnsä muotoilijoita. Oman työn tuunaaminen tutkitusti*  lisää työn imua ja ehkäisee työuupumukselta. Se auttaa työntekijää ja tiimiä kukoistamaan. Samalla työpäivämuotoilu tukee yrityksen luovuutta, uudistumiskykyä ja tuottavuutta.

Ihmiset ovat itse oman työnsä parhaita asiantuntijoita, joilla on ratkaisun avaimet käsissään. Tarvitaan vain hieman aikaa asioiden tarkemmalle tarkastelulle, ja innostava ilmapiiri, jossa olemassa olevia käytäntöjä voidaan haastaa ja lähteä kehittämään kokeilujen kautta. Me fasilitoimme tätä  prosessia ja tuomme teille työkalut kehityksen aikaansaamiseksi.

 
kuvitus3.png

Työpäivämuotoilua voi hyödyntää esimerkiksi

Tiimin toimintatapojen uudistamiseen. Prosessi sopii esimerkiksi tiimipäivässä toteutettavaksi.

Henkilöstökokemuksen kehittämiseen. Prosessi tarjoaa innovatiivisen ja vaikuttavan tavan esim. työtyytyväisyyskyselyn tulosten käsittelyyn.

Työssä jaksamisen parantamiseen toimintatapoja kehittämällä.

Tiimin itseohjautuvuuden kehittämiseen.

 
 

*Hakanen JJ, Seppälä P, Peeters MCW. High Job Demands, Still Engaged and Not Burned Out? The Role of Job Crafting. Int J Behav Med. 2017; 24: 619–627.