Uramuotoilu™

Työelämän muuttuessa vanhoja työpaikkoja ja työtehtäviä katoaa samalla kun uusia syntyy tilalle. Uuden työn löytäminen tulee vastaan säännöllisesti. Tämä muutos vaatii ihmisiltä mukautumista, oppimista ja uusien väylien ja mahdollisuuksien aktiivista etsintää.

Murroksen keskellä moni tarvitsee tukea omien toiveiden kirkastamiseen, mahdollisuuksien tunnistamiseen, motivaation löytämiseen ja siihen, miten siirtymä vanhasta työstä uuteen muuttuu epämääräisen haaveen sijaan realistikseksi suunnitelmaksi. Design thinking tarjoaa uran muotoiluun oivalliset työkalut.

Mitä Uramuotoilu™ on?

Uramuotoilukurssi on käytännöllinen työkalu työelämän pirullisten ongelmien ratkaisuun. Tavoitteena on haastaa totuttuja ajattelutapoja ja auttaa tunnistamaan omia uratoiveita, näkemään uusia mahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa, ja kannustaa ja auttaa tekemään kokeiluja, joilla työn uusi suunta aukeaa. Lopputuloksena on käyttäjän itsensä näköinen mielekäs työ ja elämä sekä kyky muotoilla uraansa yhä uudelleen.

Tarjoamme uramuotoilua verkkokurssina tai workshop-muotoisena yrityksille ja yksityisille henkilöille.

Miten hyvin Uramuotoilu™ toimii?

Olemme mitanneet kurssien osallistujien uratavoitteiden selkeyttä, ymmärrystä siitä miten niitä kohti voi edetä, sekä luottamusta omiin kykyihin.

Kaikkien kurssiosallistujien tulokset ovat nousseet asteikolla 1-5 keskimäärin 2.9:sta 4.1:ään.

Kenelle kurssi soveltuu?
Kurssi soveltuu kenelle tahansa, joka on kiinnostunut uransa kehittämisestä tai vastuulliselle työnantajalle, joka haluaa tukea työntekijöitä muutostilanteissa.

 
kuvitus4.png

Uramuotoilua voi hyödyntää esimerkiksi

Henkilöstön aktivoimisessa oman uran ja osaamisten kehittämiseen

Sisäisen liikkuvuuden lisäämisessä

Avainhenkilöiden ja johtamispolulle suuntaavien kehittymisen tukemisessa, esimerkiksi osana johtamisvalmennuksia

Henkilöstön tukemisessa uusien uramahdollisuuksien näkemiseen osaamistarpeiden muuttuessa

 

Verkkokurssi

Uramuotoilu™ -verkkokurssi on helppo ja tehokas tapa muotoilla itsesi näköistä työelämää. Fasilitaattorit ohjaavat sinut videoiden avulla uramuotoiluprosessin läpi ja ohjeistavat työkalujen ja tehtävien käyttöön.

Kurssin voi suorittaa omassa tahdissa. Radikaalin yhteistyön hengessä kurssin tehtäviä voi suorittaa yhdessä työparin tai ryhmän kanssa, tukea ja uusia näkökulmia hakien.

 

Workshop-muotoinen kurssi

Uramuotoilu™ workshop-muotoinen kurssi on käytännöllinen radikaalin yhteistyön työpaja, joka parantaa osallistujien uratavoitteiden selkeyttä ja motivaatiota uuden oppimiseen. 

Voit kysyä yrityksellesi räätälöityä kurssia.

 

Uramuotoilukurssista sanottua:


“Kurssi oli vielä parempi kuin odotin. Radikaali yhteistyö erilaisten ihmisten kanssa antoi uutta näkökulmaa ja tuumasta toimeen -asenne pakotti tarttumaan toimeen heti. Sain paljon rohkeutta ja varmistusta omalle tielleni. Kiitos!”

“Inspiroiva repäisy irti arjesta omiin unelmiin ja vahvuuksiin tutustuen! Erityisen hyvää oli konkreettisten suunnitelmien tekeminen, eli prosessi ei jää vain haaveilun tasolle. - - Suosittelen kaikille, jotka haluavat miettiä elämänsä suuntaa ja sisältöä.”